piątek, 20 stycznia 2012

Mazowsze: Brochów...

Tuż za zachodnim skrajem Puszczy Kampinoskiej, nad pięknym acz tradycyjnie zaśmieconym starorzeczem Bzury, stoi sobie jeden z najdziwniejszych kościołów Mazowsza. Swój obecny wygląd zyskał po przebudowie w XVI wieku. Autorem projektu był Jan Baptysta - słynny architekt rodem z Wenecji, który między innymi zajmował się... warszawskim Barbakanem. I nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby kościół, niczym jakiś zamek, nie został otoczony murami obronnymi! Mury te co prawda zostały zbudowane później niż sam kościół i z racji na czas oraz miejsce, miały znaczenie raczej symboliczne niż faktycznie obronne. Ale i tak jest to ewenement w całej Rzeczpospolitej.
W brochowskim kościele w 1806 roku wzięli ślub rodzice Fryderyka Chopina. Tu w Wielkanoc 1810 roku odbył się chrzest samego kompozytora..
Zachowały się do dziś dokumenty napisane pięknym starym językiem:

Roku 1810, 23 miesiąca kwietnia o godzinie trzeciej po południu przed nami proboszczem brochowskim, sprawującym obowiązki urzędnika stanu cywilnego parafii brochowskiej powiatu sochaczewskiego w departamencie warszawskim, stawili się Mikołaj Chopin, ojciec lat mający 40, w wsi Żelazowa Wola zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego w dniu 22 miesiąca lutego o godzinie szóstej wieczorem roku bieżącego, oświadczając, że jest ono spłodzone z niego i Justyny z Krzyżanowskich, liczącej lat 28, jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu dwa imiona Fryderyk Franciszek. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności Józefa Wyrzykowskiego, ekonoma, liczącego lat 38, tudzież Fryderyka Geszta, który rok 40 skończył, obydwóch w wsi Żelazowa Wola zamieszkałych, ojciec i świadkowie po przeczytaniu niniejszego aktu urodzenia stawiającym wyznali, iż pisać umieją. My akt niniejszy podpisaliśmy, Ksiądz Jan Duchnowski, proboszcz brochnowski, sprawujący obowiązki urzędnika stanu cywilnego, Mikołaj Chopin, ojciec.

Nr 2.23.IV /1810/. Ja, jak wyżej, spełniłem obrzędy nad niemowlęciem ochrzczonym z wody, dwojga imion Fryderykiem Franciszkiem, urodzonym 22 lutego z Wielmożnych Mikołaja Choppen Francuza oraz Justyny Krzyżanowskiej, ślubnych małżonków. Rodzice chrzestni - Wielmożny Franciszek Grembecki ze wsi Ciepliny z Wielmożną panną Anną Skarbkówną, hrabianką z Żelazowej Woli.A wiele lat później o czym nie wiedzieć czemu żadne annały nie wspominają, miał tu miejsce również chrzest Małgosi...


Starorzecze tuż pod kościołem

Dookoła rosną stare piękne wierzby... 
Przed "Rokiem Chopina" kościół został gruntownie odnowiony4 komentarze: